سیاست کیفی

مفهوم کیفیت

ما به عنوان پولینار پلاستیک در کنار پرسنل فعال خود در جریان طراحی و تولید که از مرحله آموزش تا مدیریت کامل این فرآیند، اولویت ما؛ حفاظت از حقوق مشتری و ارائه خدمات با کیفیت می باشد. در این راستا در ساختار تولید خود بر روی مواد اولیه و نیمه ساخته ورودی و خروجی کلیه آنالیز ها انجام می گیرد. در این فرآیند گواهینامه ها با دقت پیگیری گردیده و خدمات بی نقص و با مفهوم کیفیت بالا به مشتریان ارائه می گردد.


در راستای تولید محصول با کیفیت تحقیق در خصوص موارد ذیل الزامی می باشد.

ظرفیت دستگاه، جنس تراکنش
جنس پلاستیک
ارزش های خاص و حرارتی پلاستیک
لوازم قالب، ارزش های خاص
طراحی راهگاه، ورودی و توزیع کننده
طراحی قالب
تولید و صیقل قالب
مونتاژ و آزمایش اولیه قالب