گروه محصولات پی وی سی PVC

pe plastic injection molds

قالب هاب فاضلاب پی وی سی PVC

قالب هاب فاضلاب پی وی سی که بر اساس استانداردهای EN 1329–1   و  TSE 275–1   تولید گردیده با استفاده از سیستم های هسته  انعطاف پذیر محصولات هم از نظر نشتی و هم از نظر زیبائی با اطمینان بیشتری تولید می گردد.


Ø  ۳۲ میلی متر                Ø  ۹۰ میلی متر
Ø  ۴۰ میلی متر                Ø  ۱۱۰ میلی متر
Ø  ۵۰ میلی متر                Ø  ۱۲۵ میلی متر
Ø  ۶۳ میلی متر                Ø  ۱۶۰ میلی متر
Ø  ۷۵ میلی متر                Ø  ۲۰۰ میلی متر


قالب های اتصالات  (fittings)   با قطرهای بالا تولید می گردد.