گروه محصولات PPRC

pe plastic injection molds

قالب های آب تمیز PPRC

به جهت اینکه اتصالات لوله های PPR-c  در تاسیسات بهداشتی در معرض فشار داخلی بالا  (PN25)    و گرما قرار می گیرند محاسبه ضخامت می بایست درست و از سوی یک گروه متخصص انجام پذیرد.

از اینرو در کلیه فعالیت های خود با در نظر گرفتن نرم های DIN 8077, 8078, 16962 ve TSE 11755 TS EN ISO 15874   قالب ها طراحی می گردد.

به ویژه در اتصالات فلزی برای جلوگیری از مشکلات انقباض موادخام ذوب شونده به همراه فلز و نشتی در فشارهای بالا، در جریان قالب گیری مواد اولیه تسلط بر رفتارها آنها با اهمیت می باشد.

Ø  ۲۰ میلی متر                Ø  ۶۳ میلی متر
Ø  ۲۵ میلی متر                Ø  ۷۵ میلی متر     
Ø  ۳۲ میلی متر                Ø  ۹۰ میلی متر
Ø  ۴۰ میلی متر                Ø  ۱۱۰ میلی متر
Ø  ۵۰ میلی متر                Ø  ۱۲۵ میلی متر

قالب کلیه اتصالات  (fittings)  با قطرهای ذکر شده در بالا هم با سیستم راهگاهی سرد و هم با راهگاهی گرم در شرکت ما با دقت تولید می گردد.