گروه محصولات PP

pe plastic injection molds

قالب های فاضلاب PP

در قالب هاب فاضلاب PP  که بر اساس استانداردهای DIN 19560 ve TS EN 1451–1  تولید گردیده با استفاده از سیستم های هسته انعطاف پذیر در قسمت درزبندی مشکلات تغییر شکل و پارگی را ازمیان برمیداریم.


Ø  ۳۲ میلی متر                Ø  ۹۰ میلی متر
Ø  ۴۰ میلی متر                Ø  ۱۱۰ میلی متر
Ø  ۵۰ میلی متر                Ø  ۱۲۵ میلی متر
Ø  ۶۳ میلی متر                Ø  ۱۶۰ میلی متر
Ø  ۷۵ میلی متر                Ø  ۲۰۰ میلی متر

قالب های اتصالات  (fittings)   با قطرهای بالا تولید می گردد.